ПОЛИТИКА ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА

Ръководството и служителите на хотел Potidea Palace са отдадени на съхранението на околната среда. Признавайки отговорността, както на местно, така и на световно ниво, разработихме множество инициативи за Намаляване, повторно използване и рециклиране винаги, когато е възможно – от енергийно ефективно осветление до системи за пестене на вода, естествено озеленяване и цялостна програма за рециклиране, са някои от тях. Насърчаваме всички заинтересовани лица да ни помогнат за опазване на околната среда като вземат участие нашите Зелени инициативи.

Хотел Potidea Palace се стреми към постоянно подобряване при разработването на програми, насочени към намаляването до минимум на отражението върху околната среда, генерирано от нашите дейности, продукти и услуги.

Ние се ангажираме да:

Политиката за околната среда да е винаги на разположение на служителите, гостите и заинтересованите лица. Растежът на хотел Potidea Palace зависи от желанието на всички, ангажирани да действат отговорно – в името на нашето собствено бъдеще.

АДМИНИСТРАТОР НА ПОЛИТИКАТА ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ХОТЕЛ POTIDELA PALACE

Клуб за редовни клиенти на Potidea Palace

PPH Loyalty banner
Влезте в “Клуба за редовни клиенти на Potidea Palace” и ще получите моментална допълнителна отстъпка от 7.5 %